JAVNA DISKUSIJA – „Do zdravstvene zaštite za sve“!

Vijesti

JAVNA DISKUSIJA – „Do zdravstvene zaštite za sve“!

Grupa nevladinih organizacja (Inicijativa i civilna akcija, Zemlja djece u BiH, Partnerstvo za zdravlje), zajedno sa Zdravstvenom mrežom BiH već nekoliko godina odgovornim institucijama vlasti u FBiH ukazuju na potrebe izmjena i dopuna zakona u zdravstvenoj zaštiti/zdravstvenom osiguranju   kako bi se u zakonima ukinule diskriminatorne odredbe koje ugroženim grupama građana onemogućavaju pristup zdavstvenim pravima i servisima i tako ih isključuju  iz univerzalne  i obavezne  zdravstvene zaštite.

Iz ovih razloga organizova je diskusija na kojoj se pokušalo dati informacije i odgovor na pitanje kako rješiti uočene probleme građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu  i da li će trenutne vlasti  pokušati naći zakonska rješenje do kraja svog  mandata. Prisutni su bili predstavnici i predstavnice izvršne i zakonodavne vlasti F BiH, institucije Ombudsmena i OCD.

Diskusija je održana 26. marta/ožujka 2018. godine u UNITIC-u, Sarajevo.

Foto galerija: JAVNA DISKUSIJA – „Do zdravstvene zaštite za sve“!

Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Projekat

Projekat želi ukazati na glavne prepreke za uvođenje stomatološke zaštite osobama sa teškoćama u razvoju, identifikovane kroz ranija  ICVA istraživanja u sektoru zdravstva, a to je:

  • nedostatak znanja zdravstvenih ustanova i relevantnih institucija vlasti o veličini problema i njegovim posljedicama po ciljnu grupu populacije;
  • nedostatak dijaloga u traženju rješenja između svih aktera uključenih u ovu  problematiku: roditelji djece sa teškoćama u razvoju, NVO-i koji rade sa osobama sa invaliditetom, zdravstvene ustanove i vladine institucije.
galerija slika video
Strana 1 od 2312345...1020...Poslednja »