Osigurajmo pristupačnost medijskih sadržaja svima! Leave no one behind in the COVID-19 pandemic!
Posted in Vijesti / News

Održana prva Regionalna diskusija o pristupačnosti medija, Sarajevo 2. decembar 2021, Međunarodni centar za djecu i omladinu.

Amela Odobašić, Direktor za emitovanje, Regulatorne agencije za komunikacije BiH je naglasila: Važnost ove teme, prilagođavanje medijskih sadržaja,  je neupitna za budući razvoj infomacionog i komunikacionog…

Dalje...
Posted in Vijesti / News

Kako BiH treba osigurati dostupnu informaciju za osobe sa invaliditetom?

u skladu sa Članom 9 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Dalje...
Posted in Vijesti / News

Kako BiH treba osigurati dostupnu informaciju za osobe sa invaliditetom?

u skladu sa Članom 11 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Dalje...