Stomatološka zaštita djece sa teškoćama u razvoju
Posted in Vijesti / News

Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Stomatološka zaštita djece sa teškoćama u razvoju Mostar: Centar stomatološke zaštite za OSI

Dalje...
Zdravstvena zaštita za sve - Javna diskusija
Posted in Vijesti / News

Do zdravstvene zaštite za sve!

Zdravstvena zaštita za sve – Javna diskusija Grupa nevladinih organizacja (Inicijativa i civilna akcija, Zemlja djece u BiH, Partnerstvo za zdravlje), zajedno sa Zdravstvenom mrežom…

Dalje...
Stomatološke usluge za osobe sa invaliditetom
Posted in Vijesti / News

Uspostava sistema redovne stomatološke usluge za osobe sa invaliditetom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

Stomatološke usluge za osobe sa invaliditetom – Izvještavanje medija  

Dalje...