Diskusija pod nazivom „Do zdravstvene zaštite za sve“ (projekat finasiran od strane FOD BiH).

Diskusija pod nazivom „Do zdravstvene zaštite za sve“

12.2.2019. u Sarajevu, u UNITIC-u je, u organizciji Inicijativa i civilna akcija (ICVA) i Zemlja djece u BiH  održana diskusija pod nazivom „Do zdravstvene zaštite za sve“ (projekat finasiran od strane FOD BiH).

Cilj je bio otvoriti dijalog sa novoizabranim predstavnicama u Parlamentu FBiH koji bi u što kraćem roku trebao izglasati potrebne izmjene  zakona i nastaviti  već pokrenutu inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u prethodnom sazivu Parlamenta FBiH. Ovom prilikom pozvali samo novoizabrane zastupnice dijelom zbog podrške ženama u politici za što aktivnije učešće u donošenju odluka važnih za građane, a dijelom zbog potencijalnog senziblitieta za teme koje su bile predmet diskusije.

Predstavljeni su  glavni problemi i preporuke za unapređenje zakonskog okvira  zdravstvene zaštite  za djecu i žene, uključujući osiguranje univerzalne zdravstvene zaštite za djecu. Također smo podsjetili predstavnice Parlamenta FBiH na već pokrenute incijative za zakonske izmjene i u oblasti zaštie od nasilja koje bi se trebale naći na glasanju pred novim sazivom Parlamenta FBiH. Predstavljen je  i dokument pod nazivom „Kojim putem do zdravstvene zaštite za sve? – neophodni potezi vlasti i institucija“. Predstavnica Institucije ombudsmana, Alma Suljić i tužiteljica Hajrija Hadžiomerović-Muftić su dodatno obrazožile potrebu za što hitnijom izmjenom zakona.

U dikusiji učestvovalo je 11 prisutnih učesnika. Nažalost samo su se tri od pozvanih 26 predstavnica Parlamenta FBiH odazvale pozivu i smatrale ovu temu bitnom. Ovakav stav zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH ne daje nadu da će novi saziv Parlamenta FBiH posvetiti dovoljno pažnje na ostvarivanju prava djece i žena, uključujući i bezuslovnu zdravstvenu zaštitu za djecu niti da će u što kraćem  periodu izglasati prijeko potrebne zakonske izmjene.

Incijativa i civilna akcija i Zemlja djece u BiH nastavljaju sa dijalogom i  zagovaranjem izmjena zakona važnih za najugroženije grupe u društvu sa svim posvećenim predstavnicama i predstavnicima zakonodavnih i izvršnih tijela vlasti koji su već pokazali interes i pokrenuli potrebne izmjene ili će to tek uraditi.