ICVA Projekti

Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Projekat želi ukazati na glavne prepreke za uvođenje stomatološke zaštite osobama sa teškoćama u razvoju, identifikovane kroz ranija  ICVA istraživanja u sektoru zdravstva, a to je:

  • nedostatak znanja zdravstvenih ustanova i relevantnih institucija vlasti o veličini problema i njegovim posljedicama po ciljnu grupu populacije;
  • nedostatak dijaloga u traženju rješenja između svih aktera uključenih u ovu  problematiku: roditelji djece sa teškoćama u razvoju, NVO-i koji rade sa osobama sa invaliditetom, zdravstvene ustanove i vladine institucije.
galerija slika video

Do zdravstvene zaštite za sve!

Period implementacije: 01.01.2014. – 31.12.2015.

Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH

Projekat zagovaranja zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima vlasti u 2015. godini se provodi u saradnji sa organizacijama Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni odbor invalida RS, Banja Luka; Zemlja djece, Tuzla; Vedri osmijeh, Mostar i naslanja se na urađena istraživanja i analize unutar zdravstvenog sektora u BiH u 2014, koje su obuhvatile:

(more…)

galerija slika video
Strana 1 od 512345