Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Projekat želi ukazati na glavne prepreke za uvođenje stomatološke zaštite osobama sa teškoćama u razvoju, identifikovane kroz ranija  ICVA istraživanja u sektoru zdravstva, a to…

Dalje...

Do zdravstvene zaštite za sve!

Period implementacije: 01.01.2014. – 31.12.2015. Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH Projekat zagovaranja zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima vlasti u 2015. godini…

Dalje...

Projekat održivosti civilnog društva u BiH

Period implementacije 2014-2018 Projekat finansira USAID kroz CCI i CPCD ICVA učestvuje u projektu u sektoru zdravstvo kao partner organizaciji Parnterstvo za zdravlje u tri…

Dalje...