Campaign for accessible media contents and services to persons with disabilities in BiH / Kampanja za prisupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invlaiditeom u BiH

Accessible media contents and services to persons with disabilities

ICVA, funded by The Netherlands Embassy is implementing a project (2019- 2020) aimed to develop legally binding roadmaps for stakeholders in achieving accessible media contents and services for PWDs through initiating dialogue with relevant stakeholders (PWD associations, ministries, Regulatory Agency for Communications, media broadcasters).

The project is focusing on:

  • identifying needs, constraints and capacities of PWDs to access media contents and services (TV, web, mobile telephony);
  • identifying best practices and recommendations for stakeholders leading towards improved policies and practices;
  • building PWD capacities to provide impact on relevant policies;
  • fostering policy dialogue among stakeholders and consensus on required actions.

———————————————————————————————————————————————————————

ICVA, finansirana kroz sredstva Ambasade kraljevine Holandije implementira projekat koji ima za cilj razviti obavezujuće korake svih nosilaca dužnosti u postizanju pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom kroz dijalog relevantnih učesnika (udruženja osoba sa invaliditetom, ministarstava, Regulatorne agencije za komunikacije BIH, medijskih kuća).

Projekat se fokusira na:

  • Identificiranje potreba, ograničenja i kapaciteta osoba sa invaliditetom u korištenju medijskih sadržaja i servisa (TV, web, mobilna telefonija);
  • Identificiranje dobrih praksi i donošenje preporuka za sve nosioce dužnosti koje će rezultirati boljim zakonskim okvirom i praksom;
  • Jačanje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom za uticaj na politike medijske pristupačnosti;
  • Uspostavljanje dijaloga svih nosilaca dužnosti i postizanju saglasnosti o potrebnim koracima.

 

Sastanak/diskusija za pristupačnost medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom u Banja Luci 11. 06. 2019 Hotel Bosna

Pristupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom u BiH.

„HOĆU DA ZNAM, HOĆU DA MOGU!”, RADIONICA u okviru kampanje za pristupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom u BiH.

Prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom iz pet koalicija