Advocating for introduction of the efficient model for combating corruption in health centers in Sarajevo Canton and initiating activities in Zenica-Doboj Canton (2016/2017)

Advocating for introduction of the efficient model for combating corruption in health centers in Sarajevo Canton and initiating activities in Zenica-Doboj Canton

Advocating for introduction of the efficient model for combating corruption in health centers in Sarajevo Canton and initiating activities in Zenica-Doboj Canton (2016/2017)

Funded by INFOHOUSE/USAID

The 18 month project focused on bringing all relevant stakeholders in  Canton Sarajevo (Anti-corruption Team of the Cantonal Government, 10 health centers in Sarajevo Canton, Anti-corruption Agency BiH, NGO members of the ACCOUT network) to support the introduction of the model of regulations/guidelines for combating corruption and ensuring transparency in health centers in Canton Sarajevo.

Also, 11 health centres in Zenica-Doboj Canton engaged in discussion on adoption of the document for combating corruption.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zagovaranje uvođenja efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo i iniciranje aktivnosti u Zeničko-dobojskom kantonu (2016/2017)

Finasirano od strane IFOHOUSE/USAID u periodu 2016/2017.

Projekat se fokusirao na zajedničko djelovanje svih relevatnih faktora (Tim za borbu protiv korupcije kantonalnih Vlada, kantonalne zdravstvene ustanove i institucije, Agencija za borbu protiv korupcije BiH i NVO-i, članice ACCOUNT mreže) u izradi i uvođenju Modela pravilnika za prevenciju i borbu protiv korupcije i transparetnijeg rada zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo.

Takođe, u Zeničko-dobojskom kantonu pokrenuta inicijativa i diskusija za uvođenjem sličnog dokumenta za borbu protiv korupcije.