Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Diskriminacija: Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju

Diskriminacija: Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Projekat želi ukazati na glavne prepreke za uvođenje stomatološke zaštite osobama sa teškoćama u razvoju, identifikovane kroz ranija  ICVA istraživanja u sektoru zdravstva, a to je:

  • nedostatak znanja zdravstvenih ustanova i relevantnih institucija vlasti o veličini problema i njegovim posljedicama po ciljnu grupu populacije;
  • nedostatak dijaloga u traženju rješenja između svih aktera uključenih u ovu  problematiku: roditelji djece sa teškoćama u razvoju, NVO-i koji rade sa osobama sa invaliditetom, zdravstvene ustanove i vladine institucije.

http://icva-bh.org/foto-galerija/diskusija-na-temu-uspostava-sustava-redovite-stomatoloske-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-mostar-23-02-2017/