Do efikasne socijalne zaštite u FBiH kroz donošenje reformskih zakona

Period implementacije: 01.04.2012. – 31.05.2013.

Finansirano: CCI/USAID

Partner na projektu: Prava za sve, Sarajevo

Cilj: Osigurati donošenje reformskih zakona u socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH koji će sistem socijalne zaštite učiniti efikasnim i nediskrimirajućim u zaštiti socijalno ugroženih građana.

Rezultati:

  • Osigurano učešće i komentari nevladinih  organizacija angažovanih u socijalnoj zaštiti i zaštiti ljudskih prava u procesu donošenju zakona u okviru reforme socijalne zaštite u FBiH (primarno Zakona o socijalnoj zaštiti i minimumu socijalne sigurnosti i Zakona o zaštiti porodica sa djecom);
  • Stavljen fokus na osiguranje davanja/pomoći  iz socijalne zaštite na osnovu potrebe osobe, suprotno od postojećih davanja/pomoći na osnovu pripadnosti određenoj kategoriji/grupi;
  • Informisana  javnost o suštini reforme socijalne zaštite i osigurana podrška za donošenje/usvajanje novih zakona.