Jačanje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom da izvještavaju po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Zagovaranje

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.08.2013.

Finansirano kroz: Open Society Foundations

Partner u projektu: Prava za sve, Sarajevo

U saradnji sa: Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni odbor invalida RS; Sumero, Sarajevo; Inicijative preživjelih od mina, Tuzla

Cilj: Podići stepen implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, naročito u sektoru obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Rezultati:

Urađen izvještaj nevladinih organizacija o primjeni  UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH sa posebnim osvrtom na podizanje javne svijesti, pristupačnost, jadnakost pred zakonom, pristup pravdi, obrazovanje, zdravstvena zaštita, žene za invaliditetom.

Identificirani propusti u zakonskom okviru i praksi u BiH koji onemogućavaju implementaciju  Konvencije i date preporuke za vlasti i institucije.

Unaprijeđeni kapaciteti udruženja osoba sa invaliditetom da istražuju, nadgledaju i  izvještavaju o primjeni Konvencije u BIH.