Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo kroz nesmetanu komunikaciju / Realisation of economic and social rights of persons with disabilities in Canton Sarajevo through undisturbed communication

Zagovaranje

Cilj projekta koji imlementira ICVA a finansira Fond otvoreno drušvo BiH (april 2019- mart 2020) je omogućiti osobama sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo da na istom niovu kao i ostali koriste informaciono-komunikacijske tehnologije i asistivnu opremu u ostavarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava.

Fokus je na zagovaranju  prema relevantnim nosiocima dužnosti u Kanotnu Sarajevo za iznalaženje ogovarajućih insitucionalnih modela podrške za postizanje jednakog nivoa komunikacije i jednakog nivoa u ostvarivanju prava.

Dio aktivnosti se fokusira na osiguranje i promociju neograničene zdravstvene i stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama u razvoju u Tuzlanskom kantonu.

____________________________________________________________________________

The aim of his project implemented by ICVA and financed by the Open Society Fund BiH (April 2019- March 2020)  is to  enable persons with disabilities to make use of information-communication technologies and assistive equipment for realisation of their social and economic rights on equal basis with others.

The focus is on advocating towards stakeholders in Canton Sarajevo for development of institutional models of support in achieving realisation of equal access to communication and equal rights.

Part of activities focus on realisation and promotion of full health and dental protection for children with disabilities in Tuzla Canton.