ICVA Projekti

Zajedno u borbi protiv diskriminacije žena u BiH

Period implementacije: 24 mjeseca (01.01.2013. – 31.12.2014.)

Finansirano: Evropska Unija/EIDHR (Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava)

Partner u projektu: Zemlja djece, Tuzla

Cilj: Eliminisati diskriminaciju žena u BiH u socijalnoj/zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i radu kroz:

  • Ojačane mogućnosti/kapacitete žena u traženju sopstvenih  prava i veći angažman nevladinih organizacija u reviziji postojećih zakona i praćenju stanja u praksi;
  • Odgovoran odnos obrazovnih, zdravstvenih i drugih javnih ustanova i preduzeća u primjeni propisa.

(more…)

galerija slika publikacije video

Mapiranje diskriminacije u BiH

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.12.2013.

Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH

Anti-diskriminacijeki program Fonda otvoreno društvo BiH, okuplja partnerske organizacije s područja cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine podijeljene u četiri tima posvećena ključnim aktivnostima u domenu borbe protiv diskriminacije: monitoring, dokumentiranje i izvještavanje, strateško parničenje, analiza politika i zagovaranje.

(more…)

Jačanje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom da izvještavaju po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.08.2013.

Finansirano kroz: Open Society Foundations

Partner u projektu: Prava za sve, Sarajevo

U saradnji sa: Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni odbor invalida RS; Sumero, Sarajevo; Inicijative preživjelih od mina, Tuzla

Cilj: Podići stepen implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, naročito u sektoru obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

(more…)

Strana 2 od 512345