ICVA Projekti

Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije

Projekat “Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije” finansira Evropska unija (IPA program 2008, Grant Ugovor br. 2010/257‐637), a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva na području Federacije Bosne i Hercegovine, u trajanju od 18 mjeseci (decembar 2010. – juni 2012.). Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Inicijativa i civilna akcija (ICVA) iz Sarajeva.

(more…)

Neka ljudska prava budu realnost!

Ciljevi projekta su:

Učiniti ljudska prava stvarnim i dostupnim za ugrožene građane kroz:

  1. osposobljene nevladine organizacije da utiču na politike, zakone i implementaciju zakona u praksi (fokus na tri zakona);
  2. agilnije i bolje informisane građane u zahtijavanju svojih prava.

(more…)

galerija slika
Strana 3 od 512345