Diskriminacija: Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju

Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite

Diskriminacija: Borba protiv diskriminacije osoba sa teškoćama u razvoju na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite Projekat želi ukazati na glavne prepreke za uvođenje stomatološke zaštite osobama…

Dalje...
Zagovaranje

Do zdravstvene zaštite za sve!

Zagovaranje zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima. Period implementacije: 01.01.2014. – 31.12.2015. Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH Projekat zagovaranja zdravstvene zaštite za…

Dalje...

Projekat održivosti civilnog društva u BiH

Period implementacije 2014-2018 Projekat finansira USAID kroz CCI i CPCD ICVA učestvuje u projektu u sektoru zdravstvo kao partner organizaciji Parnterstvo za zdravlje u tri…

Dalje...