ICVA Projekti

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Glavni ciljevi projekta su:

  1. uskladiti zakonodavstvo u oblasti socijalnih i ekonomskih prava u BiH sa međunarodnim standardima, prvenstveno Evropskom socijalnom poveljom, osiguravajući bolju zakonsku i praktičnu zaštitu osjetljivih grupa u BiH, i
  2. ojačati kapacitete nevladinih organizacija i organizacija sindikata u zajedničkim akcijama zagovaranja.

(more…)

Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju i utjecanju na politike vlasti 2005 –2006

Projekat  razvija sposobnosti NVO da zagovaraju specifična sektoralna pitanja kroz uspostavljene mehanizme za dijalog NVO (sektralne grupe nevladinih organizacija) i razvija mehanizme dijaloga sa vlastima. Model monitoringa iniciran i koordiniran od strane ICVA, uz aktivno učešće 40-tak nevladinih organizacija predstavlja novo iskustvo za nevladin sektor, ali i za vlasti u BiH u donošenju i praćenju primjene strateških dokumenata. Proces podrške nevladinim organizacijama NVO za učešće u donošenju odluka i utjecanju na politike vlasti finansiraju Evropska unija (sa fokusom na sektor okoliša) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (sa fokusom na sektor socijalne zaštite i sektor obrazovanja), kroz dva projekta:

(more…)

Strana 4 od 512345