Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Zajedno u borbi protiv diskriminacije žena u BiH

Period implementacije: 24 mjeseca (01.01.2013. – 31.12.2014.) Finansirano: Evropska Unija/EIDHR (Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava) Partner u projektu: Zemlja djece, Tuzla Cilj: Eliminisati…

Dalje...
Zagovaranje

Mapiranje diskriminacije u BiH

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.12.2013. Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH Anti-diskriminacijeki program Fonda otvoreno društvo BiH, okuplja partnerske organizacije s područja cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine…

Dalje...
Zagovaranje

Jačanje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom da izvještavaju po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.08.2013. Finansirano kroz: Open Society Foundations Partner u projektu: Prava za sve, Sarajevo U saradnji sa: Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni…

Dalje...