Zagovaranje

Mapiranje diskriminacije u BiH

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.12.2013. Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH Anti-diskriminacijeki program Fonda otvoreno društvo BiH, okuplja partnerske organizacije s područja cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine…

Dalje...
Zagovaranje

Jačanje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom da izvještavaju po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.08.2013. Finansirano kroz: Open Society Foundations Partner u projektu: Prava za sve, Sarajevo U saradnji sa: Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni…

Dalje...

Do efikasne socijalne zaštite u FBiH kroz donošenje reformskih zakona

Period implementacije: 01.04.2012. – 31.05.2013. Finansirano: CCI/USAID Partner na projektu: Prava za sve, Sarajevo Cilj: Osigurati donošenje reformskih zakona u socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH…

Dalje...