ICVA Projekti

Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju implementacije politika vlasti (2003-2004)

Projekat implementiran od strane ICVA u konzorcijumu sa partnerima: Centri civilnih inicijativa i BOSPO

Finansiran od strane Evropske unije (EU) i Švajcarske razvojne agencije (SDC)

Sažetak projekta

Svrha projekta je povećati učešće i doprinos organizacija civilnog društva u razvoju i nadgledanju politika u tri važna sektora razvoja – obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita okoliša.

(more…)

Strana 5 od 512345