Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije

Projekat “Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije” finansira Evropska unija (IPA program 2008, Grant Ugovor br. 2010/257‐637), a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR)…

Dalje...
Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Neka ljudska prava budu realnost!

Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost Ciljevi projekta su: Učiniti ljudska prava stvarnim i dostupnim za ugrožene građane kroz: osposobljene nevladine organizacije da utiču…

Dalje...

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010) Glavni ciljevi projekta su: uskladiti zakonodavstvo u oblasti socijalnih…

Dalje...