Do efikasne socijalne zaštite u FBiH kroz donošenje reformskih zakona

Period implementacije: 01.04.2012. – 31.05.2013. Finansirano: CCI/USAID Partner na projektu: Prava za sve, Sarajevo Cilj: Osigurati donošenje reformskih zakona u socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH…

Dalje...
Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije

Projekat “Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije” finansira Evropska unija (IPA program 2008, Grant Ugovor br. 2010/257‐637), a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR)…

Dalje...
Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Neka ljudska prava budu realnost!

Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost Ciljevi projekta su: Učiniti ljudska prava stvarnim i dostupnim za ugrožene građane kroz: osposobljene nevladine organizacije da utiču…

Dalje...