Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010) Glavni ciljevi projekta su: uskladiti zakonodavstvo u oblasti socijalnih…

Dalje...

Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju i utjecanju na politike vlasti 2005 –2006

Projekat  razvija sposobnosti NVO da zagovaraju specifična sektoralna pitanja kroz uspostavljene mehanizme za dijalog NVO (sektralne grupe nevladinih organizacija) i razvija mehanizme dijaloga sa vlastima….

Dalje...
Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju poštivanja ljudskih prava u okviru politika razvoja (2003-2004)

Sadržaj projekta: Glavni cilj projekta je omogućiti i osposobiti aktere civilnog društva za aktivno i trajno učešće u nadgledanju implementacije politika vlasti i poštivanja ljudskih…

Dalje...