Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju i utjecanju na politike vlasti 2005 –2006

Projekat  razvija sposobnosti NVO da zagovaraju specifična sektoralna pitanja kroz uspostavljene mehanizme za dijalog NVO (sektralne grupe nevladinih organizacija) i razvija mehanizme dijaloga sa vlastima….

Dalje...
Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju poštivanja ljudskih prava u okviru politika razvoja (2003-2004)

Sadržaj projekta: Glavni cilj projekta je omogućiti i osposobiti aktere civilnog društva za aktivno i trajno učešće u nadgledanju implementacije politika vlasti i poštivanja ljudskih…

Dalje...

Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju implementacije politika vlasti (2003-2004)

Projekat implementiran od strane ICVA u konzorcijumu sa partnerima: Centri civilnih inicijativa i BOSPO Finansiran od strane Evropske unije (EU) i Švajcarske razvojne agencije (SDC)…

Dalje...