Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju implementacije politika vlasti (2003-2004)

Projekat implementiran od strane ICVA u konzorcijumu sa partnerima: Centri civilnih inicijativa i BOSPO Finansiran od strane Evropske unije (EU) i Švajcarske razvojne agencije (SDC)…

Dalje...