Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju implementacije politika vlasti (2003-2004)

Projekat implementiran od strane ICVA u konzorcijumu sa partnerima: Centri civilnih inicijativa i BOSPO

Finansiran od strane Evropske unije (EU) i Švajcarske razvojne agencije (SDC)

Sažetak projekta

Svrha projekta je povećati učešće i doprinos organizacija civilnog društva u razvoju i nadgledanju politika u tri važna sektora razvoja – obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita okoliša.

Projektne aktivnosti unutar 12 mjeseci trajanja projekta (decembar 2003-decembar 2004) uključuju: razvoj tri sektoralne mreže; trening; aktivno zastupanje i dijalog između NVO i institucija vlasti; nadgledanje implementacije razvojnih strategija u sektorima obrazovanja, socijalne zaštite i zaštite okoliša; izradu izvještaja u okviru procesa monitoringa, kao i priručnika u oblasti razvoja politika.

Rezultati projekta:

  • Unaprijeđena  koordinacija unutar NVO sektora kroz uspostavljene  tri sektoralne mreže organizacija koje aktivno rade u obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zaštiti okoliša;
  • Definisan i usaglašen  zajednički stav i dokument nevladinih organizacija  u pomenuta  tri sektora,  od koristi ključnim učesnicima u razvoju;
  • Unaprijeđeni kapaciteti  NVO u zagovaranju razvojnih  politika, spajanjem teorije (implementirani treninzi) i prakse (implementacija naučenog u sektorima rada);
  • Dio sugestija NVO usvojen u strategijama;
  • Ostvaren utjecaj na odgovornost lokalnih, entitetskih i državnih institucija vlasti kroz  praćenje politika  od strane NVO-a.