Projekat održivosti civilnog društva u BiH

Period implementacije 2014-2018

Projekat finansira USAID kroz CCI i CPCD

ICVA učestvuje u projektu u sektoru zdravstvo kao partner organizaciji Parnterstvo za zdravlje u tri predviđene komponente projekta:

  • Zdravstvena mreža, sa fokusom na povezivanje i umrežavanja 30-tak aktera u zdravstvu (nevladine organizacije, zdravstvene institucije, akademija);
  • Kampanja „Za naše zdravlje“ sa fokusom na zagovaranje i promociju univerzalne i efikasne zdravstvene zaštite u BiH;
  • Realizacija strategije održivosti ICVA sa fokusom na unaprjeđenje organizacionih i komunikacijskih kapaciteta ICVA.