Zagovaranje uvođenja efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Tuzla (oktobar 2018 – mart 2019.)

Zagovaranje uvođenja efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo i iniciranje aktivnosti u Zeničko-dobojskom kantonu

Zagovaranje uvođenja efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Tuzla (oktobar 2018 – mart 2019.)

Finasirano od strane IFNOHOUSE/USAID

Projekat, u trajanju od 6 mjeseci, će se fokusirati na zajedničko djelovanje, svih relevatnih faktora, (Tim za borbu protiv korupcije Vlade kantona Tuzla, kantonalne zdravstvene ustanove i institucije, Agencija za borbu protiv korupcije BiH i NVO-i, članice ACCOUNT mreže) u izradi i uvođenju Modela pravilnika za prevenciju i borbu protiv korupcije i transparetnijeg rada zdravstvenih ustanova u Kantonu Tuzla.

Percepcija korupcije u zdravstvu u BIH je prema podacima Transparency International-a, najveća od 10-tak istraživanih sektora u BiH.  Građani generalno ne vjeruju da će ih postojeći sistem zdravstvene zaštite  zaštititi od korupcije i spremni su učestvovati u korupciji ukoliko će im to obezbjediti potrebnu zdravstvenu uslugu.

Zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu trenutno nemaju transparentne i svima dostupne informacije o radu i pocedurama u zaštiti pacijenata od korupcije, diskriminacije i kršenja prva iz zdravstvene zaštite. Građani rijetko traže zaštitu ukoliko su im prava prekršena, a zdravstvene ustanove su generalno zatvorene za komunikaciju na tom planu.

Prema usvojenom Akcionom planu za provođenje programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016-2019, u okviru strateškog cilja 4 „podizanje javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije“ ,   predviđa se „ razvijanje, primjenjivanje i promoviranje dostupnih mehanizama prijavljivanja korupcije,unaprjeđenje sistema informiranja javnosti o radu intsitucija,  jačanje uloge civilnog durštva u borbi protiv korupcije kroz učešće u zajedničkim projektima sa javnim institucijama, podrška aktivnostima civilnog društva u praćenju i istraživanju mogućnosti korupcije i davanju preporuka za njeno sprečavanje…“.

Projektom se želi inicirati i ojačati institucionalna saradnja organizacija civilnog društva, Tima za borbu protiv korupcije u TK i zdravstvenih ustanova na uvođenju pravila i procedura za sprječavanje i sankcionisanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u TK  i podići svijest zdravstvenih radnika o potrebnoj transparentnosti u radu, poboljšati komunikaciju zdravstvenih ustanova sa građanima i smanjiti izloženost 430.000 stanovnika u TK korupciji.

U skladu sa Programom borbe protiv korupcije na području TK, u zdravstvenim ustanovama u TK će se zagovarati uvođenje prethodno definisanog i dogovorenog pravilnika za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama i to kroz diskusije sa zdravstvenim ustanovama i nadležnim tijelima vlasti (prvenstveno Timom za sprječavanje korupcije na području TK).

Projekat će se fokusirati na 13 domova zdravlja, dvije bolnice (UKC Tuzla i Opća bolnica u Gračanici) i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

ICVA će sarađivati sa članicom ACCOUNT mreže, Zemlja djece u BiH, iz Tuzle.

Predviđeni rezultati:

  • Urađen dokument/pravilnik sa definisanin obavezama i procedurama u zaštiti građana od korupcije u zdravstvenim ustanovama za TK;
  • Uspostavljen dijalog i postignuta saglasnost svih relevantnih aktera na tekst pravilnika i saglasnost za njegovo usvajanje (zdravstvene ustanove, odgovorna tijela vlasti/Tim za sprečavanje korupcije na području TK);
  • Inicirano uvođenje pravilnika u rad zdravstvenih ustanova (npr. Odlukom upravnih odbora ustanova);
  • Osigurana bolja komunikacija sa građanima/pacijentima u zdravstvenim ustanovama u TK, osigurano poštivanje prava građana na zdravstvenu zaštitu bez korupcije i diskriminacije.

Sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u TK

Izrada i uvođenje pravilnika za sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Tuzla