Zajedno u borbi protiv diskriminacije žena u BiH

Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Period implementacije: 24 mjeseca (01.01.2013. – 31.12.2014.)

Finansirano: Evropska Unija/EIDHR (Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava)

Partner u projektu: Zemlja djece, Tuzla

Cilj: Eliminisati diskriminaciju žena u BiH u socijalnoj/zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i radu kroz:

  • Ojačane mogućnosti/kapacitete žena u traženju sopstvenih  prava i veći angažman nevladinih organizacija u reviziji postojećih zakona i praćenju stanja u praksi;
  • Odgovoran odnos obrazovnih, zdravstvenih i drugih javnih ustanova i preduzeća u primjeni propisa.

Rezultati:

  • Analiziran odnos 50-tak institucija i ustanova u BiH (obrazovne, socijalne, zdravstvene, javne, uslužne)  prema osiguranju ravnopravnosti žena u praksi, identificirani propusti, relevantnim tijelima vlasti (parlamenti/skupštine, ministarstva, ustanove) prenesene preporuke i zahtjevi za poboljšanje zakonskog okvira i praksi i osiguranje stvarne ravnopravnosti;
  • Osiguran zajednički stav nevladinih organizacija u obraćanju prema vlastima i traženju efikasnog odgovora na diskriminaciju žena u BiH, uspostavljen mehanizam stalnog monitoringa primjene zakona koji osiguravaju nediskriminaciju žena.

Glavne aktivnosti:

Radionce za nevladine organizacije i žene naročito izložene diskriminaciji o mehanizmima zaštite; sprovođenje istraživanja i analize unutar 50-tak institucija/ustanova u BiH o primjeni postojećih propisa za osiguranje ravnospravnosti (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita), dijalog sa tijelima zakonodavne i izvršne vlasti i zagovoranje za poboljšanje zakonskog okvira i kontrole primjene zakona, medijska kampanja/informisanje javnosti o potrebnim potezima za osiguranje nediskriminacije žena u svim oblastima života.