SMJERNICE ZA MONITORING NIVOA PRILAGOĐENOSTI TELEVIZIJSKIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA OSOBE SA OŠTEĆENJEM VIDA I SLUHA

SMJERNICE ZA MONITORING NIVOA PRILAGOĐENOSTI TELEVIZIJSKIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA OSOBE SA OŠTEĆENJEM VIDA I SLUHA

Dalje...

Vodič za prilagođavanje medijskih sadržaja za osobe s invaliditetom

Vodič za prilagođavanje medijskih sadržaja za osobe s invaliditetom

Dalje...

Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Dalje...
ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

Zastita osoba sa invaliditetom okotoba 2020

Dalje...