Vodič za prilagođavanje medijskih sadržaja za osobe s invaliditetom

Vodič za prilagođavanje medijskih sadržaja za osobe s invaliditetom

Dalje...

Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Dalje...

ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

Zastita osoba sa invaliditetom okotoba 2020

Dalje...

Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama sa invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutno aktulenom pandemijom COVID-19

Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama sa invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutno aktulenom pandemijom COVID-19

Dalje...