Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza

Dalje...

ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

Zastita osoba sa invaliditetom okotoba 2020

Dalje...

Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama sa invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutno aktulenom pandemijom COVID-19

Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama sa invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutno aktulenom pandemijom COVID-19

Dalje...

Pristupačnost medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom

Pristupacnost medijskih sadrzaja za osobe sa invaliditetom Desetina stanovništva u svijetu pa i u BiH živi sa nekom vrstom invaliditeta bilo da je on povezan…

Dalje...