Izvještaj

Da li su žene u BiH zaštićene od diskriminacije?

Imamo zakone, mehanizme, al ne i zaštitu ZAŠTO?

Skinite fajl