Independent Human Rights Monitoring in Bosnia and Herzegovina

principles, mechanisms, monitoring practices in BiH, recommendations

Dalje...

Nezavisni monitoring ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Monitoring ljudskih prava

Dalje...

NGO Monitoring Report

on the implementation of the Development strategy BiH in education, social protection, and environment sector March 2004 – December 2004

Dalje...

Izvještaj nevladinih organizacija

o toku implementacije Razvojne strategije BiH u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i okoliša mart 2004 – decembar 2004

Dalje...