Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Izvještaj nevladinih organizacija

Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Dalje...
Socijalna politika FBiH sta donose novi zakoni

Šta donose novi zakoni u socijalnoj politici FBiH?

Socijalna politika FBiH sta donose novi zakoni  

Dalje...
Šta jeste a šta nije diskriminacija? Primjeri, uputstva, korisni savjeti

Vodič Ne/Diskriminacija

NE DISKRIMINACIJA

Dalje...

VODIČ ZA IZVJEŠTAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREMA

Komitetu za praćenje primjene Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (UN); Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena (UN)

Dalje...