Žene i diskriminacija u BiH

Vodič

Žene i diskriminacija u BiH Kako se zaštititi? u obrazovanju, socijalnoj zaštiti, na radu, zdravstvenoj zaštiti.

Dalje...
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities in BiH

NGO Report

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities in BiH

Dalje...
Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Izvještaj nevladinih organizacija

Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Dalje...
Socijalna politika FBiH sta donose novi zakoni

Šta donose novi zakoni u socijalnoj politici FBiH?

Socijalna politika FBiH sta donose novi zakoni  

Dalje...