Zašto nismo jednaki u pravima iz zdravstvene zaštite?

Pregled stanja i preporuke za djelovanje

Dalje...
How to protect yourself against discrimination

How to protect yourself against discrimination?

How to protect yourself against discrimination?  Report on implementation on the Anti-discrimination law in BiH How to protect yourself against discrimination

Dalje...

Kako se zaštititi od diskriminacije?

Izvještaj o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH

Dalje...

Ti imaš pravo na jednak tretman i jednake mogućnosti u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, pred zakonom!

Dalje...