Jednak pristup, jednake mogućnosti!-diskusioni forum

Inicijativa i civilna akcija (ICVA), u partnerstvu sa Regulatornom agencijom za komunikacije BiH,   održala je 10. decembra 2019.diskusioni forum pod nazivom Jednak pristup, jednake mogućnosti! sa ciljem unaprijeđenja pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Učestvovali su predstavnici medija, ministarstva i nevladinih organizacija.

Predstavljena je i publikacija pod nazivom „Pristupačnost medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom“ u kojoj su, između ostalog,  sažete potrebe osoba sa invaliditetom, obaveze, metode i dobre prakse koje televiziju, web stranice, mobilnu telefoniju i hitne službe, čine pristupačnim.

Preporuke u okviru publikacije su zasnovane na potrebama osoba sa invaliditetom u BiH i na Smjernicama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) čija članica je i BiH.