Održana prva Regionalna diskusija o pristupačnosti medija, Sarajevo 2. decembar 2021, Međunarodni centar za djecu i omladinu.

Osigurajmo pristupačnost medijskih sadržaja svima! Leave no one behind in the COVID-19 pandemic!

Amela Odobašić, Direktor za emitovanje, Regulatorne agencije za komunikacije BiH je naglasila: Važnost ove teme, prilagođavanje medijskih sadržaja,  je neupitna za budući razvoj infomacionog i komunikacionog tržišta u BiH sa aspekta regulatora ali i sa aspekta ljudskih prava. U praksi smo pokazali da samo zajedno možemo napraviti napredak. Situacija u BiH je slična kao u susjednim zemljama. Razika je u Hrvatskoj, koja kao članica Evropske unije ima obaveze koje mora ispuniti.

U BiH se radi na nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima. Uspjelo nam je u nacrt zakona uključiti jasnu odredbu “Pristupačnost medijskih servisa osobama s invaliditetom”. Usvajanje zakona očekujemo u prvoj polovini slijedeće godine… Ono što se pozitivno dešava u vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19 je to da, na preporuku Agencije, javni servisi ali i drugi mediji koji imaju tehničke i ljudske mogućnosti, nastoje da proslijede informaciju koja može biti vitalna za osobe sa invaliditetom u pristupačnom formatu. Moramo osigurati da su informacije i servisi dostupni svima.


Amela Odobašić, Director for broadcasting Regulatory Communication Agency BiH pointed that, “The importance of this topic is unquestionable, the adjustment of media content, for the future development of the information and communication market in Bosnia and Herzegovina from the aspect of regulators, but also from the human rights aspect. We show in practice that only together can we make some progress. The situation in Bosnia and Herzegovina is similar to neighboring countries. Croatia, as a member of the European Union, is different and it has obligations that it must fulfil.

In Bosnia and Herzegovina, the Law on electronic communication and electronic media is being drafted and we have managed to include a clear provision in the draft called ‘Accessibility of Media Services to Persons with Disabilities’. We expect adoption of the Law in the first half of next year. The positive thing that happened during the pandemic caused by the COVID-19 virus (on the recommendation of the Agency) is that public services, but also other media that could provide it in a technical sense and that had adequate human resources, strive to distribute information that can be vital for people with disabilities in an accessible format. We must ensure that information and services are available to everyone.”