Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije

Projekat

Projekat “Zajednička akcija za “ozelenjavanje” industrije” finansira Evropska unija (IPA program 2008, Grant Ugovor br. 2010/257‐637), a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva na području Federacije Bosne i Hercegovine, u trajanju od 18 mjeseci (decembar 2010. – juni 2012.). Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Inicijativa i civilna akcija (ICVA) iz Sarajeva.

(more…)

Neka ljudska prava budu realnost!

Projekat

Ciljevi projekta su:

Učiniti ljudska prava stvarnim i dostupnim za ugrožene građane kroz:

  1. osposobljene nevladine organizacije da utiču na politike, zakone i implementaciju zakona u praksi (fokus na tri zakona);
  2. agilnije i bolje informisane građane u zahtijavanju svojih prava.

(more…)

galerija slika

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Projekat

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Glavni ciljevi projekta su:

  1. uskladiti zakonodavstvo u oblasti socijalnih i ekonomskih prava u BiH sa međunarodnim standardima, prvenstveno Evropskom socijalnom poveljom, osiguravajući bolju zakonsku i praktičnu zaštitu osjetljivih grupa u BiH, i
  2. ojačati kapacitete nevladinih organizacija i organizacija sindikata u zajedničkim akcijama zagovaranja.

(more…)

Strana 22 od 24« Prva...10...2021222324