Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju i utjecanju na politike vlasti 2005 –2006

Projekat

Projekat  razvija sposobnosti NVO da zagovaraju specifična sektoralna pitanja kroz uspostavljene mehanizme za dijalog NVO (sektralne grupe nevladinih organizacija) i razvija mehanizme dijaloga sa vlastima. Model monitoringa iniciran i koordiniran od strane ICVA, uz aktivno učešće 40-tak nevladinih organizacija predstavlja novo iskustvo za nevladin sektor, ali i za vlasti u BiH u donošenju i praćenju primjene strateških dokumenata. Proces podrške nevladinim organizacijama NVO za učešće u donošenju odluka i utjecanju na politike vlasti finansiraju Evropska unija (sa fokusom na sektor okoliša) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (sa fokusom na sektor socijalne zaštite i sektor obrazovanja), kroz dva projekta:

(more…)

Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju implementacije politika vlasti (2003-2004)

Projekat

Projekat implementiran od strane ICVA u konzorcijumu sa partnerima: Centri civilnih inicijativa i BOSPO

Finansiran od strane Evropske unije (EU) i Švajcarske razvojne agencije (SDC)

Sažetak projekta

Svrha projekta je povećati učešće i doprinos organizacija civilnog društva u razvoju i nadgledanju politika u tri važna sektora razvoja – obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita okoliša.

(more…)

Strana 23 od 24« Prva...10...2021222324