Do zdravstvene zaštite za sve!

Projekat

Period implementacije: 01.01.2014. – 31.12.2015.

Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH

Projekat zagovaranja zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima vlasti u 2015. godini se provodi u saradnji sa organizacijama Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni odbor invalida RS, Banja Luka; Zemlja djece, Tuzla; Vedri osmijeh, Mostar i naslanja se na urađena istraživanja i analize unutar zdravstvenog sektora u BiH u 2014, koje su obuhvatile:

(more…)

Smjernice

Publikacija

za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i MODEL pravilnika.

Skinite fajl
Strana 3 od 2312345...1020...Poslednja »