ODRŽANA DISKUSIJA O IZRADI I UVOĐENJU PRAVILNIKA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Pravilnik za sprečavanje korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo:

Danas je u prostorijama hotela Sarajevo u Sarajevu održana  „Stručna diskusija o izradi i uvođenju pravilnika za sprečavanje  korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“.  Diskusija je održana u okviru projekta „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“, koji implementira nevladina oraganizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA).Diskusija je okupila predstavnike/ce javnih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Vlada KS (JU Dom zdravlja KS sa 9 OJ domova zdravlja u Kantonu Sarajevo, Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš), Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i nevladine organizacije (ICVA, Infohouse), koji su zajedno radili na definisanju sadržaja pravilnika  u skladu sa Akcionim planom za borbu protiv korucije Kantona Sarajevo i Strategijom za borbu protiv korupcije BiH.

Učesnici/ce na diskusiji su se složili da samo zajedničkim pristupom rješavanju problema korupcije u Kantonu Sarajevo, kao što je i ovaj zajednički rad, predstavnika institucija vlasti, organizacija civilnog društva i javnih zdravstvenih ustanova, na izradi teksta pravilnika za sprečavanje i borbu protiv korupcije u KS, može dovesti do rješenja problema. Zaključak je da uvođenjem pravilnika u rad zdravstvenih ustanova KS svakako će smanjiti mogućnosti za korupciju i povećati transparentnost u njihovom radu.

Projekat „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“ se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT.

Foto galerija  Stručna diskusija o izradi i uvođenju pravilnika za sprečavanje korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.