RADIONICA: HOĆU DA ZNAM, HOĆU DA MOGU!

Pristupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom

Pristupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom u BiH

Šta tražimo, od koga i na koji način?

Sa zadovoljstvom Vas poziva na prvi zajednički susret – dvodnevnu interaktivnu radionicu „HOĆU DA ZNAM, HOĆU DA MOGU!“, koju organizujemo u saradnji sa organizacijom ICVA.

Radionica će se održati 27. i 28. marta 2019, u hotelu Terme na Ilidži u Sarajevu.

Radionica je sačinjena iz dva dijela.

Prvi dio je fokusiran na prvi zajednički susret predstavnika Aktiva mladih. Drugi dio radionice „HOĆU DA ZNAM, HOĆU DA MOGU!“ posvećen je jačanju kapaciteta mladih   o ključnim koracima prilikom zagovaranja, a kroz konkretan primjer zagovaranja za pristupačne medijske sadržaje.