Saopštenje za medije

Početak rada novog saziva Parlamenta FBiH ne obećava ostvarivanje prava žena i djece na zdravstvenu zaštitu i zaštitu od nasilja u FBiH!

 

Na jučer održanoj diskusiji u Sarajevu na temu unaprjeđenja prava žena i djece u FBiH kroz aktualiziranje iniciranih izmjena zakona u prethodnom sazivu Parlamenta FBiH (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i Krivični zakon FBiH) od pozvanih 26 predstavnica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH došle su tri: Alma Kratina (DF), Mira Grgić (SDP), Mara Đukić (DF).

Svoj nedolazak zbog ranije preuzetih obaveza najavilo je pet zastupnica: Bijedić Meliha (SDP), Prlić Lana (SDP), Klarić Sanela (Naša stranka), Pozder Nasiha (Naša stranka), Hodžić Dženana (Nezavisni blok),  dok se ostalih 18 poslanica nije odazvalo niti se na bilo koji način oglasilo na dostavljeni poziv (Begić Samira SDA, Izetbegović Sebija SDA, Kokić-Hinović Adisa SDA, Mazić Edita SDA, Pojskić Belma SDA, Zuko Kenela SDA, Mahmutbegović Melika SDA, Bradara Lidija HDZ, Dejanović Delfa HDZ, Miličević Jelka HDZ, Zubić Jasmina SDP, Hadžić-Bećirspahić Azra SBB, Mujanović-Glamočanin Faika SBB, Prašović-Gadžo Sanela SBB, Ćudić Sabina Naša stanka, Kuskunović Amela Naša stranka, Melank Miomirka Naša stanka, Pirić Elzina PDA).

Organizatori diskusije su fokus stavili na zastupnice, nadajući se da će upravo žene  pokazati više senzibilnosti po pitanju unapređenja prava djece i žena u bosanskohercegovačkom društvu. Posebnu nadu smo imali prema zastupnicama kojima je ovo prvi mandat u Federalnom parlamentu jer je ovo bila prilika da se informišu o problemima i kršenju prava najranjivije populacije te potrebnim zakonskim izmjenama  koje su upravo u domenu nadležnosti zakonodavnog tijela u čijem radu participiraju. Ni učešće predstavnice Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, gospođe Alme Suljić i  gosopođe Hajrije Hadžiomerović- Muftić bivše federalne tužiteljice, nisu bile motivirajući faktor za učešće većine zastupnica.

Odziv na diskusiju i stav većine parlamentarki je nažalost pokazao da prethodni angažman međunarodnih i domaćih organizacija i agencija na promociji žena u politici i mobilizaciji političarki u donošenju odluka važnih za građane  nije donio  željene rezultate.

Ipak, organizacije Inicijativa i civilna akcija (ICVA) i „Zemlja djece u BiH“ i dalje će nastaviti sa dijalogom i zagovaranjem za usklađivanjem zakonodavnog okvira sa međunarodnim standardima i zagovaranjem za ostvarivanje prava najugroženijih grupa u društvu. Iskreno vjerujemo da će u novom sazivu najviše zakonodavne vlasti u Federaciji BiH biti dovoljno posvećenih zastupnika koji će u narednom periodu pokrenuti, odnosno nastaviti započete procese koji su u funkciji dobrobiti građana i njihovih prava, posebno žena i djece.

 

S poštovanjem,

 

Vesna Vukmanić

direktorica, Inicijativa i civilna akcija (ICVA)

 

 

Mirsada Bajramović

direktorica, Zemlja djece u BiH