Dan u bolnici za neosigurane košta od 50 do 100 KM