Do zdravstvene zaštite za sve!

Zdravstvena zaštita za sve - Javna diskusija

Zdravstvena zaštita za sve – Javna diskusija

Grupa nevladinih organizacja (Inicijativa i civilna akcija, Zemlja djece u BiH, Partnerstvo za zdravlje), zajedno sa Zdravstvenom mrežom BiH već nekoliko godina odgovornim institucijama vlasti u FBiH ukazuju na potrebe izmjena i dopuna zakona u zdravstvenoj zaštiti/zdravstvenom osiguranju   kako bi se u zakonima ukinule diskriminatorne odredbe koje ugroženim grupama građana onemogućavaju pristup zdavstvenim pravima i servisima i tako ih isključuju  iz univerzalne  i obavezne  zdravstvene zaštite.

Iz ovih razloga organizova je diskusija na kojoj se pokušalo dati informacije i odgovor na pitanje kako rješiti uočene probleme građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu  i da li će trenutne vlasti  pokušati naći zakonska rješenje do kraja svog  mandata. Prisutni su bili predstavnici i predstavnice izvršne i zakonodavne vlasti F BiH, institucije Ombudsmena i OCD.

Diskusija je održana 26. marta/ožujka 2018. godine u UNITIC-u, Sarajevo.

Foto galerija: JAVNA DISKUSIJA – „Do zdravstvene zaštite za sve“!